Adnan Tanrıverdi’nin lideri olduğu ASSAM’dan yeni atılım

Suikast ve gayri nizami harp eğitimleri ile gündeme gelen savunma danışmanlık şirketi SADAT’ın kurucusu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski Başdanışmanı Adnan Tanrıverdi’nin lideri olduğu Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASSAM), bu yıl kasım ayında düzenleyeceği Milletlerarası ASSAM Birliği Modeli Kongresi’nde “İslam Ülkeleri Konfederasyonu İçişleri Bakanlığı” kurmanın prensiplerini belirlemeyi hedeflediğini duyurdu.

ASSAM; 6. Milletlerarası İslam Birliği Modeli Kongresi’ni 12-13 Kasım 2022 tarihleri ortasında bir devlet üniversitesi olan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (KDÜ) konut sahipliğinde, Türkiye İstekli Teşekküller Vakfı (TGTV), Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER), İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) ve Memleketler arası Müslüman Âlimler Birliği (IUMS) iştirakiyle gerçekleştirecek. Kongrede, “İslam Birliği için Ortak Asayiş ve Güvenlik Yöntem ve Asıllarının Tespiti” konusu, “Model ASRİKA (Asya-Afrika) Konfederasyonu Asayiş ve İç Güvenlik Organizasyonu” ana teması altında incelenecek.

Kongrede, daha evvelki toplantılarda yazılı hale getirilmiş olan “Model ASRİKA Konfederasyonu Anayasası”na emniyet ve asayişin temini ile ilgili eklenecek kararlar ele alınacak ve birebir konfederasyonun merkezden yürütülen İçişleri Bakanlığı’nın “merkez teşkilatı, yetki ve sorumlulukları”, “bölgesel federasyonlardaki (polis, jandarma, kıyı ve hudut koruma) teşkilatı, yetki ve sorumlulukları”, “milli devletlerdeki (polis, jandarma, kıyı ve hudut koruma) teşkilatı, yetki ve sorumlulukları” belirlenecek. Kongre davetine nazaran “ASRİKA İslam Ülkeleri Konfederasyonu İçişleri Bakanlığı’nın (mülki yönetim, kentlerde, kırsal alanda, kıyı ve hudutlarda güvenlik) teşkili, yetki ve sorumlulukları” da saptanacak hususlar ortasında bulunuyor.

TEK İRADEDE TOPLANIYOR

ASSAM, Memleketler arası ASSAM İslam Birliği Modeli kongrelerinin hedefini şöyle açıklıyor:

“İslam ülkeleri coğrafyası başta olmak üzere dünya siyasetinde aktüel sıkıntılarla ilgili olarak akademik ve siyasal bir yer üzerinde tespitler yapmak, İslam ülkelerinin bir irade altında toplanması için gerekli kurumları ve bu kuruluşlar için gerekli mevzuat hakkında İslam dünyasına ve karar vericilere bir hal stili sunmak.”

ANAYASA TASLAĞI HAZIRLANMIŞTI

ASSAM, daha evvel düzenlediği İslam Birliği Kongresi ile Asya ve Afrika kıtalarını kapsayan “ASRİKA İslam Devlet Birliği” kurulması gerektiğini açıklamış, bu birlik için bir de anayasa taslağı hazırlamıştı. “Başkanlık sistemi ile yönetileceği” belirtilen kelamda anayasada, devletin başşehrinin İstanbul, resmi lisanının ise Arapça olacağı kaydedilmişti. “Mehdi gelecek. Ortamı buna nazaran hazırlamalıyız” diyen ASSAM Lideri Adnan Tanrıverdi, bu kelamlarından sonra Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı’ndan istifa etmişti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.