Allah’ın hazinesi olarak bilinen iki ayet: Amenerrasûlü

Yüce Allah Kuran-ı Kerim’de ayetlerle kullarının hangi durumlarda nasıl davranması gerektiğini vahyetmiştir. Allah (cc)  bazı ayetlerde yapılacak ve yapılmayacak şeyleri emrederken, bazı ayetlerde kullarına ışık tutmuş zor durumlarda çözüm yolu göstermiş, rahatlatmış ve şifa olmuştur. Bu yüzdendir ki Kuran-ı Kerim, bir mümin için daima hayat kılavuzu niteliğinde olmalıdır.

Bakara suresinin son iki ayeti “Âmene’r-Rasûlü” ismiyle meşhur olmuştur. Peygamberimiz’e Miraç gecesi vahyedilmiştir. (Müslim)

Amenerrasulü, yatsı namazlarından sonra okunmaktadır. Amenerrasulü ayetlerinin Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali ve faziletleri ile ilgili en geniş bilgilere aşağıda yer verdik. İşte, Amenerrasulü ayetlerinin Arapça Türkçe okunuşu, fazileti ve anlamı!

Amenerrasulü okumanın faziletleri

Kuran-ı Kerim’in en uzun suresi olarak bildiğimiz Bakara Suresinin son iki ayeti ile ilgili pek çok hadis-i şerif bulunmaktadır. Toplamda 114 sure, 6236 ayet-i kerimeden ibaret olan Kuran-ı Kerimde Amenerrasulü, Bakara Suresinin son iki ayetinin olduğu kısımdır.

Hz. Peygamber (SAV) Amenerrasulü duası için ”cennet hazinelerinden indirilmiştir” buyurmuştur. Amenerrasülünün Allah’ın hazinelerinden biri olduğu hadis-i şerifte şöyle bahsedilmektedir:

“Dört şey Arşu’r-Rahman’ın altındaki hazineden (Cennet hazinelerinden) indirilmiştir. Bunlar Fatiha-i Şerif, Ayete’l-Kürsi, Sure-i Bakara’nın sonu (Amenerresulü) ve Kevser Suresidir.” (El-Mütteki, Kenzu’l Ummal, 1/558)

Hz. Peygamber (SAV), yatsı namazından sonra yahut uyumadan önce  Amenerrasulü okumanın faziletini şu şekilde anlatmıştır:

“Bakara sûresinin sonunda iki âyet vardır ki, bir gecede okuyana onlar yeter; onu her türlü kötülüklerden korur.” (Buhârî, Fezâilü’l-Kur’an 10; Müslim, Müsâfirin 255)

Amenerrasulü ayetlerinin Arapça ve Türkçe okunuşu

 

“Amene-rrasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihi velmu/minûn(e)(c) kullun âmene bi(A)llâhi ve melâ-iketihi ve kutubihi ve rusulihi lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih(i)(c) ve kâlû semi’nâ ve ata’nâ(s) ġufrâneke rabbenâ ve-ileyke-lmasîr(u) (Bakara-285)

Lâ yükellifu(A)llâhu nefsen illâ vus’ahâ(c) lehâ mâ kesebet ve’aleyhâ me-ktesebet(k) rabbenâ lâ tu-âḣiżnâ in nesînâ ev aḣta/nâ(c) rabbenâ velâ tahmil ‘aleynâ isran kemâ hameltehu ‘ale-lleżîne min kablinâ(c) rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(i)(s) va’fu ‘annâ vaġfir lenâ verhamnâ(c) ente mevlânâ fensurnâ ‘ale-lkavmi-lkâfirîn(e)(Bakara-286)”

NOT: Türkçe okunuşu Arapça okumayı bilmeyenler içindir. En doğru telaffuz ve okuma için Arapça okunuşunu tercih ediniz…

Amenerrasulü Ayetlerinin manası

” Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: “Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.” Şöyle de dediler: “İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.”(Bakara-285)

Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): “Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.” (Bakara-286)

 

Kur’an’da Amenerrasulü kaçıncı cüz ve sayfada?

Bakara Suresinde yer alan Amenerrasulü ayetleri, Kuran-ı Kerim’in 3.cüzünde 50. sayfasındadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.