Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantılarında ‘enflasyon’ değerlendirmesi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu’ndan (EKK) yapılan yazılı açıklamada, toplantılarda küresel ekonomi ve Türkiye ekonomisi gelişmelerinin kapsamlı şekilde ele alındığı belirtildi.

Küresel aktivitede son dönemde yaşanan gelişmelerin yanı sıra yüksek emtia fiyatları ve küresel enflasyonun etkilerinin değerlendirildiği, gelecek dönemde gelişmiş ülke para politikası duruşlarının küresel finansal piyasalar üzerindeki olası yansımalarının da gözden geçirildiği kaydedildi.

Türkiye ekonomisinin yılın ilk yarısında güçlü büyüme eğilimini koruduğunun belirtildiği ve büyümenin daha dengeli görünümü açısından hem net dış talebin hem de iç talebin pozitif katkı sağlamasının olumlu olarak değerlendirildiği vurgulanarak, açıklamada şöyle denildi:

* Toplantıda, fiyat gelişmeleri ve enflasyonun belirleyicileri kapsamlı olarak değerlendirilirken, enflasyonla mücadeleye yönelik arz yönlü politikalar detaylı olarak ele alınmış ve yatırım, üretim, istihdam ve dış ticaret gelişmeleri gözden geçirilmiştir.

* Ayrıca, Kısa Vadeli Dış Borç, Uluslararası Yatırım Pozisyonu, Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri ile Haftalık Menkul Kıymet İstatistiklerinde yapılan revizyonlara ilişkin bilgilendirme yapılmıştır.

* EKK toplantısında yapılan diğer değerlendirmelerden bazıları ise; makro ihtiyati önlemlerin gözden geçirilmesi, hal ve kooperatifçiliğe ilişkin düzenlemelerin gözden geçirilmesi, tarımsal üretime yönelik Erken Uyarı Sistemi altyapı çalışmalarının eylül ayı sonuna kadar tamamlanması, tarım ve hayvancılıkta yatırım ve kapasitenin artırılmasına yönelik iyileştirme alanlarının belirlenmesi, tarımsal destekler konusunun EKK gündemine alınmasıdır.

“İYİLEŞTİRİCİ UNSURLAR ÜZERİNDE MUTABIK KALINDI”

Toplantıda, Ekonomi Reform Programı kapsamında devam etmekte olan çalışmaların da değerlendirildiği kaydedilerek, şu ifadeler kullanıldı:

* Birden çok bakanlığı ilgilendiren eylemlerin ilerleme süreçlerine ilişkin iyileştirici unsurlar üzerinde mutabık kalınmış, eylemlerin hayata geçirilmesinde kurumlar arası eşgüdümün güçlendirilmesine yönelik karar alınmıştır.

* Reformlara ilişkin çalışmalar tüm paydaşların katkısı ile koordineli bir şekilde takvime uygun olarak sürdürülmektedir. 2022-2024 dönemi Orta Vadeli Programa ilişkin makro projeksiyonlar değerlendirilerek Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilmek üzere son hali verilmiştir.

* Orta Vadeli Programa yönelik yol haritası ve makro tahminler kurul üyeleri tarafından ele alınmıştır. Orta Vadeli Programın öngörülen takvime uygun şekilde tamamlanarak uygulamaya alınmasına yönelik planlama yapılmıştır. DHA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.