Kronik hastalığı olanlara Ramazan tavsiyeleri

Kronik hastalığı olanlara Ramazan tavsiyeleri

1-DİYABET: Şeker has­taları ramazanda az ve sık beslenmeli. Tabii bu bütün diyabet­liler için geçerli değil ama özellikle insülin kullananlar oruç tutma açısından sorun yaşayabilir. Bu nedenle şeker hastaları eğer oruç tutmak istiyorsa mutlaka hekimlerine danışmalı. Eğer bu kişiler programlarını oruç tutmaya uygun bir hale getirilebi­liyorsa sorun yaşamazlar. Ancak şeker hastalarında sık sık şeker düşüklüğü olduğu için uzun süreli açlıklar bu atakları tetikler ve bu da kalp krizi, bilinç bozuk­luğu veya ani bayılma gibi sorunlara yol açabilir.

İç hastalıkları uzmanı Dr. Yusuf Yıldırım

2– İNSÜLİN DİRENCİ: İnsülin di­renci günümüzde obezite ile birlikte artan bir problem olarak karşımıza çık­maktadır. İnsülin direnci yüksek olan hastalar uzun süre aç kaldıklarında şiddetli baş ağrısı, algıda problem, açlığa tahammül­süzlük, şeker düşüklüğü, kan şeke­ri problemleri yaşayabilir. Eğer kişi çok yüksek bir insülin direncine sahipse oruç tutmadan önce sağlık kontrollerini yaptırmalıdır.

3-KARACİĞER: Karaciğer yağlanması olan kişiler ge­nellikle kan yağları yüksek, insülin dirençleri ve kan şekeri dengeleri uzun süreli bozuk olan kişilerdir. Bu kişiler gıda ve sıvı alı­mının azalmasıyla beraber soğuk terleme, şeker düşüşleri, bilinçle ilgili sorunlar, kalp ve tansiyon yüksekliği gibi problemler yaşaya­bilir. Dolayısıyla bu hastalığı olan­ların iftar ve sahurda ağır yemeklerden, hamurlu gıdalardan ve tatlılar­dan kaçınıp sebze ağırlıklı beslenmele­ri gerekir.

4-KALP: Kalp hastaları için vücuttaki sıvı dengesi çok önemli­dir. Açlığın oluşturduğu şeker düşüklüğü kalp üze­rinde olumsuz etkiler yaratır. Açlık, susuzluk, yeterli uyku alamama vücut için bir stres kaynağıdır ve bu stres kalp üzerine ekstra bir yük oluşturur. Bu nedenle kalp hastaları ramazan ayında çok dikkatli olmalıdır. Oruç tutar­ken beslenme düzenleri de doktorları tarafından belirlenmeli, ‘tok tutsun’ diye çok yağlı yiyecekler tüketmekten kaçınmalıdırlar.

5-MİDE: Özellikle midesin­de ülser olan kişiler açlığa karşı çok daha duyarlı­dır. Ülseri olan kişiler aç kaldığında midelerin­deki yara mide asidine karşı kendini sindir­meye başlar ve çok şiddetli mide ağrısı ve mide bulantısı sorunu yaşarlar. Bu da kişinin yaşam kali­tesini olumsuz etkiler. Bu nedenle mide hastalığı olanlar, ilaçlarını düzenli alarak sağlıklı bir oruç sü­reci geçirebilirler.

6-BAĞIRSAK: Kronik ba­ğırsak hastalıkları olanları, oruç sürecinde açlık çok faz­la yorar. Bu dö­nemde özellikle büyük abdest ile ilgili prob­lemler artabilir. Karında şişkinlik, spazm, gaz şi­kayeti ve mide bulantıları sıkla­şabilir. Bağırsak hastalığı olanların düzenli bir beslen­me programların olmalıdır. İftarda ve sahurda yediklerine çok dikkat etmeli, hazır gıdalarla süt ve süt ürün­lerini tüketmemeliler. İftar öğünlerini de bölerek yapmalılar.

7-MİG­REN: Açlık mig­ren ataklarını tetikleyen bir faktördür. Mig­ren hastalığı olanlar açlığa karşı duyarlı insanlardır. Uygun olma­yan beslenme şekilleri ra­mazanda mig­ren ataklarını tetikleyebilir. Özellikle his­ta­min içeriği yüksek (tütsülen­miş gıdalar ve bekletilmiş peynirler), çikolata veya kahve gibi gıdalar tü­kettiklerinde migren ataklarına yol açabilir. Bu kişiler de ramazan­da doktor kontrolünde hem ilaç dozlarını ayarlamalı, hem de hem de beslenmelerine dikkat etmelidir.

8-BÖBREK: Böbrek rahat­sızlığı olanlar sıvı tüketimini gün içerisine yayması gere­ken kişilerdir. Uzun süre su içme­dikleri zaman bu hastaların böb­rekleri zorlanabilir. Bu kişilerin sıvı dengesini sahurda ve iftarda çok iyi sağlaması lazım. Yine bu hastaların idrar sökücü ve diğer ilaçları dok­torları tarafından düzenlenmelidir.

9-HİPERTANSİYON: Hipertansiyon hastaları­nın günlük yaşamlarında açlık-tokluk dengeli olmalıdır. Yüksek tansiyon problemi olanlar uzun süreli aç kaldıkları zaman tansiyonları yükselebilir. Bu ne­denle yüksek tansiyonu olanların sıvı tüketimlerini iyi ayarlamaları gerekir. Ani kalp krizleri, vücut da­marlarında problemler, kanamalar yaşanabilir. Bu nedenle ilaçlarının düzenlenmesi gerekir. Ayrıca tü­kettikleri tuz miktarına ve yağ tipi­ne de dikkat etmeleri önemlidir.

10-HİPOGLİSEMİ: Obezite veya şeker has­tası olmayan, normal kilolu ve hipoglisemi yani şeker düşüklüğü hastalığı olan kişiler vardır. Özellikle ramazan ayında uzamış açlıkta hipoglisemisi olan­lar çok sıkıntı yaşar. Bu kişilerin açlıkta şekerleri 50-60’a kadar bi­linç bozacak seviyelere düşebilir. Bu hastaların da uzun süreli açlığa dayanabilmeleri için mutlaka teda­vilerinin düzenlenmesi gerekir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir