TTB: Kent hastaneleri ve özel hastaneler kamulaştırılsın

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Kurulu Lideri Şebnem Korur Fincancı, TTB’nin yarın yapılacak 74’üncü devir merkez kurulu seçimi öncesinde “Yeniden Bir Sıhhat Sistemi” için talep ve tekliflerini açıkladı.

Korur Fincancı “İlaç, tıbbi aygıt ve özel sıhhat kuruluşları dahil olmak üzere özel sermayeye bağımlılık ortadan kaldırılmalı, kent hastaneleri kamulaştırılarak şirket hastanesi siyasetinden vazgeçilmelidir. Özel hastaneler de kamulaştırılarak tabip ve sıhhat çalışanlarının emek sömürüsüne son verilmeli, vatandaşların sıhhate erişim hakkı, ek fiyat ödenmeden sağlanmalıdır. Bilhassa genç tabiplerin yurtdışına göç etmesine neden olan tüm ögeler ortadan kaldırılmalıdır” dedi.

Açıklamayı Merkez Kurulu ismine Lider Şebnem Korur Fincancı okudu. Korur Fincancı, şunları kaydetti:

Kapitalist sistemin neoliberal siyasetlerinin başta ekonomik, siyasal ve sıhhat olmak üzere her açıdan çöktüğü bir süreçte COVID-19 pandemisi, bu türlü bir afetle başa çıkma konusunda Türkiye’de ve dünyada da var olan sistemlerin tahlilsiz kaldığını, yeni bir toplumsal sistemin ve sıhhat sisteminin inşası gerektiğini işaret etmektedir. Neoliberal siyasetler sıhhati metalaştırmış ve ticarileştirmiştir. Hastanelerin ticarethane, hastaların ise müşteri olduğu sıhhat sistemi artık tam olarak uygulamaya konmuştur.

Şu an var olan ekonomik ve siyasal kriz toplum sıhhatini önemli bir formda tehdit eder boyuta gelmiştir. Bunun için de yeni bir dünya, yeni bir Türkiye ve yeni bir sıhhat sistemi gereklidir. Türk Tabipleri Birliği olarak geçmişten gelen gücümüzle, emeğimizle, sözümüzle, gayretimizle ‘Yeni Bir Sıhhat Sistemi’ için taleplerimizi sıralıyoruz:

Türk Tabipleri Birliği’ne nazaran toplumun sağlıklı olabilmesi; lakin sıhhate bütünlüklü yaklaşımla mümkündür. Bunun için toplumun ekonomik, siyasal, ekolojik, fizikî, ruhsal ve toplumsal yeterlilik halinin tam sağlanacağı eşitlikçi, demokratik, toplumcu bir sıhhat sistemi var edilmelidir. Emeğimizin değersizleştirildiği, çalışma şartlarının giderek kötüleştiği, özlük haklarımıza yönelik akınların şiddetinin arttığı, bu bizleri tüketen, göçe zorlayan, intihara sürükleyen sıhhat sistemi miadını doldurmuştur. Tüm sıhhat çalışanlarının insanca yaşayabileceği, emeklerinin karşılığını alacağı, sıhhat hizmeti üretmekten tekrar memnun olacağımız çalışma şartları sağlanmalıdır.

‘ÖZEL SERMAYEYE BAĞIMLILIK ORTADAN KALDIRILMALI’

Sağlık toplumsal bir olgudur. Türk Tabipleri Birliği, toplumcu sıhhat perspektifinden siyasetlerini yürütür. Yeni sıhhat sisteminde birinci basamak sıhhat örgütlenmesi bütünlüklü, kamusal, toplum sıhhatini önceleyen nitelikte yapılandırılmalıdır. Yeni sıhhat sisteminde ilaç, tıbbi aygıt ve özel sıhhat kuruluşları dahil olmak üzere özel sermayeye bağımlılık ortadan kaldırılmalıdır. Hıfzıssıhha Enstitüsü, modernize edilerek tekrar açılmalıdır. Kamu-özel paydaşlığı ile yapılan kent hastaneleri kamulaştırılarak şirket hastaneleri siyasetinden büsbütün vazgeçilmelidir. İkinci ve üçüncü basamak sıhhat hizmetleri; bilime ve toplum sıhhatine uygun kamu hastaneleri ve üniversite hastanelerinde sunulmalıdır.

‘ÖZEL HASTANELER EMEK SÖMÜRÜSÜ MERKEZİ HALİNE GELDİ’

Mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimi nitelikli hale getirilmelidir. Liyakat, bilimsel çalışma ve adalet duygusu ile takımlar açılmalı, özgür ve özerk üniversite yapılarına kavuşmalıdır. Yeni sıhhat sisteminde bilim ve teknoloji kâr emeliyle değil; mevcut ve gelecekteki toplumsal muhtaçlığa nazaran kullanılıp geliştirilmelidir. Özelleştirmenin sonucu sayıları gitgide artan özel hastaneler ise doktorlar açısından tam bir emek sömürüsü merkezi haline gelmiştir. Özel hastaneler de kamulaştırılarak tabip ve sıhhat çalışanlarının emek sömürüsüne son verilmeli, vatandaşların sıhhate erişim hakkı, ek fiyat ödenmeden sağlanmalıdır. Bilhassa genç tabiplerin yurtdışına göç etmesine neden olan tüm ögeler ortadan kaldırılmalı, bu topraklarda hekimlik yapmanın gururu her bir meslektaşımıza geri verilmelidir.

‘GİDERLERSE GİTSİNLER DİYENLERİN GİDİCİ, BİZLERİN KALICI OLDUĞUNUN FARKINDAYIZ’

Ürettiğimiz pahaların farkındayız, örgütlü durduğumuz sürece gücümüzün ne kadar büyük olduğunun farkındayız. “Giderlerse gitsinler” diyenlerin gidici, bizlerin kalıcı olduğunun farkındayız. Tüm bu farkındalığı bir slogan halinde damıttık ve aylardır hastanelerimizde, meydanlarda, sokaklarda haykırıyoruz. Haykırmaya devam edecek, hakkımız olanı alacağız. Emek bizim kelam bizim!” (HABER MERKEZİ)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.