Mahfi Eğilmez, Orta Sınıfın Yok Oluşunu Yazdı: Adaletsizlik Ne Zaman Başladı?

Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez, TÜİK’in açıkladığı gelir dağılımı verilerindeki eşitsizliğin giderek bozulduğuna dikkat çekerken, orta sınıfın yok olmasına neden olan süreci anlattı.

TÜİK gelir dağılımı verilerini açıkladı. Verilerde gelir adaletsizliğindeki bozulma dikkat çekiciydi.

Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez de gelir dağılımındaki eşitsizliği inceledi. Nüfusun yüzde 20’lik kısmı gelirden yüzde 49,7 pay alırken, geri kalan yüzde 80 de GSYH’nin kalan yarısını bölüşüyordu.

Eğilmez, kendi bloğundaki ‘Orta Sınıf Yok Oluyor’ başlıklı yazısında, gelir dağılımındaki bozulmanın 2021 Eylül ayına dayandığını aktardı. 

2021 yılına dair gelir dağılımı verilerinde asıl bozulmadın 2022 verilerinde görüleceğini aktardığını belirten Eğilmez, TÜİK’in Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2023 yılı sonuçlarını inceledi.

2021 yılı sonuçlarıyla karşılaştırmalı tablo? hazırlayan Eğilmez, gelir dağılımındaki eşitlik ya da eşitsizliğin ölçüldüğü iki veriyi açıkladı.

İlki sıfır ve 1 bir arasında değişen, sıfıra yaklaştıkça eşitlik, 1’e yaklaştıkça da eşitsizlik göstergesi olan ‘Gini Katsayısı.’ ‘Tablolara göre, gelir dağılımı 2022’de 2021’e göre daha da bozulmuş’ diyen Mahfi Eğilmez, ikinci ölçünün de en yüksek paya sahip olan yüzde 20’lik nüfusun elde ettiği gelirle, en düşük paya sahip olan yüzde 20’lik nüfusun elde ettiği gelir arasındaki fark yani ‘P80/P20 Oranı.’ 

P80/P20 Oranı da 2022’de bir önceki yıla göre yükseliyor.

GSYH’nin yani milli gelirin nasıl paylaşıldığına daha yakından bakmak için de Eğilmez bu tabloya ?dikkat çekiyor.

En zengin kesim toplam gelirin (GSYH) yüzde 49,7’sini alırken, geri kalan yani toplumun yüzde 80’i toplam gelirin yüzde 50,3’ünü alıyor.

Eğilmez, gelir dağılımında yaşanan bozulmanın en temel nedenini 2021 Eylül ayında başlayan ve 2023 seçimlerine dek devam eden faiz indirimleri olarak açıklıyor.

İndirimlerin enflasyonda yarattığı sıçramayla gelir dağılımının bozulduğunda dikkat çeken ünlü iktisatçı, bozulmanın 2023 yılında da devam ettiğini tahmin ediyor.

Gelir dağılımındaki bu bozulmanın orta sınıfın giderek yok olması olgusuyla örtüştüğünü belirten Eğilmez, ikinci ve üçüncü yüzde 20’lik gelir grubundaki gelir azalmasının ortalamanın çok altındaki kalmasıyla bu gözlemi de doğruluyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx